Sähköalan asennus- huolto- ja korjaustyöt

Ota yhteyttä

Teemme kaikki kiinteistöjen sähkötyöt ja -suunnittelut

Lue lisää

Tarjoamme erilaisia kytkimiä, rasioita ja valaisimia

Tutustu tuotteisiin

Huoltotyöt


Huolto- ja korjaustöissä tulee tietää, kenelle työn korjaus-, tilaus- ja maksuvastuu kuuluu. Tässä vastuunjakotaulukon yleisimpiä osia. Tarkempia tietoja saa Vastuunjakotaulukko-nimisestä vihkosta, jota myy esimerkiksi Kiinteistöalan kustannus, www.kiinkust.fi.

Alla myös kunnossapitovastuuta koskeva ote lakitekstistä. Linkki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Vastuunjakotaulukko:

Taloyhtiön vastuulla

  • Huoneiston kiinteästi asennetut johdot ja kaapelit
  • Ryhmäkeskus eli sulaketaulu
  • Kytkimet ja pistorasiat (peitelevyt osakkaan vastuulla)
  • Yhteisantennijärjestelmä (tv-pistorasia)
  • Sähkölämmityslaiteet ja lämmityskaapelit säätimineen
  • Sähköverkkoon kytketty palovaroitin

Osakkaan vastuulla

  • Kiinteät valaisimet ja polttimot
  • Sulaketaulun tulppasulakkeet
  • Sähkökojeet, kuten liesi, kiuas, lämminvesivaraaja, jääkaappi, pesukone jne.
  • Paristokäyttöinen palovaroitin

Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599

II OSA
KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖT

4 luku
Kunnossapito

Yleiset säännökset
1 §
Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 2 ja 3 §:n säännösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Yhtiökokous voi kuitenkin päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön tai työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Yhtiön oikeudesta teettää osakkeenomistajan vastuulla oleva kunnossapitotyö ja osakkeenomistajan oikeudesta teettää yhtiön vastuulla oleva kunnossapitotyö säädetään lisäksi 4 ja 5 §:ssä.

Kunnossapitotyön suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään 24 luvussa.

2 §
Yhtiön kunnossapitovastuu

Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä laissa säädetään.

Yhtiön on pidettävä kunnossa rakennuksen ulkopinta myös sellaisen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan hallinnassa 1 luvun 3 §:n mukaisesti.

3 §
Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.