Sähköalan asennus- huolto- ja korjaustyöt

Ota yhteyttä

Teemme kaikki kiinteistöjen sähkötyöt ja -suunnittelut

Lue lisää

Tarjoamme erilaisia kytkimiä, rasioita ja valaisimia

Tutustu tuotteisiin

Sähköauton lataus


Taloyhtiöille tukea sähköautojen latausinfran rakentamiseen

 

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana. ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Avustukseen sovelletaan de minimis -asetusta, jolloin yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voisi olla 3 vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä.
Siirry De minimis -asetukseen (Eur-Lex) 

Katso myös Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilta ohjeet vähämerkityksellisestä tuesta eli de miminis -tuesta: Siirry TEM:in vähämerkityksellisen tuen sivulle

Paljonko avustusta ja mihin?

Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Avustuksen määrää laskettaessa huomioidaan kustannuksia enintään
4 000 euroa latausvalmiutta kohden. Näin ollen yhtä latausvalmiutta
kohden voi saada avustusta enintään 1 400 euroa.

Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Toteutuvan latausinfrahankeen avustettavia kustannuksia ovat:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit
    • niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Milloin voi hakea?

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

 

Teksti lainattu Ara:n sivulta 5.5.2022. alkuperäinen löytyy linkistä.

https://www.ara.fi/latausinfra-avustus

 

Vanhojen autolämmityskoteloiden tilalle voi vaihtaa hybridikotelo, jossa on autolämmitys ja lataustoiminto yhdessä samassa kotelossa. Näin tarpeen muuttuessa autolämmityskotelon voi käyttää auton lämmitykseen tai lataamiseen. Alla esitetty malleja hybridikoteloista.

Alla olevat tuotteet on normaali pistorasia lataus asemia ja rajoittuu hitaampaan 8A virtaan.

Fibox latausasema