Sähkökiukaan käyttäminen (KIP45-KIP80)

Lämpötilan säätö: Lämpötilan säätövääntimellä valitaan saunaan haluttu lämpötila. Sauna saavuttaa halutun lämpötilan noin tunnissa riippuen saunan koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. Termostaatti huolehtii saunan lämpötilan pysymisestä säädetyn suuruisena. Kiukaan termostaatti suojaa myös vastuksia ylikuumenemiselta. Mikäli kivitila täytetään kivillä liian tiukasti, ilmankierto kiukaassa estyy ja saunan lämpeneminen hidastuu termostaatin katkaistessa virran ylikuumenneilta vastuksilta.

Assonant Oy, Kammantekijäntie 1, 00640 HELSINKI. p. (09) 3157 5906, gsm 040 505 8030, Y-tunnus 0943471-0